обезножеть - ( обезно́жеть )


обезножеть - Թարգմանություն

  1. ոտքից ընկնել, ոտնահան լինել, քայլել չկարողանալ (հոգնածությունից
  2. հիվանդթյունից)

обезножеть - Օրինակներ

обезножеть - բացատրություն

сов. неперех. разг.
Лишиться ноги, ног или способности владеть ими.