обжать - ( обжа́ть )


обжать - Թարգմանություն

  1. что շրջաճմլել, շրջասեղմել, մզել, քամել (բոլոր կողմերից)
    обжать мокрую одежду - թաց զգեստը մզել
  2. կատարյալ, բարբառային ամբողջը հնձել, քաղել
    обжать овес - ամբողջ վարսակը հնձել
  3. խոսակցական շուրջը քաղել, շրջաքաղել շրջահնձել
    обжать куст - թփի շուրջը հնձել, թուփը շրջաքաղել

обжать - Օրինակներ

обжать - բացատրություն

1. сов. перех.
см. обжимать.
2. сов. перех. местн.
см. обжинать.