обжечь - ( обже́чь )


обжечь - Թարգմանություն

 1. что այրել, վառել, խանձել (բոլոր կողմերից)
  обжечь шерсть - բուրդը խանձել
 2. վառել, այրել, խաշել, այրվածքներ առաջացնել
  обжечь себе палец - մատը այրել
 3. այրել, մրկել, դաղել, փոթոթել
  крапива обожгла мне руку - եղինջը դաղեց ձեռքս
 4. տեխնիկական թրծել
  обжечь кирпич - աղյուսը թրծել
 5. փոխաբերական այրել, կրակել, խոցել, խայթել, փոթոթել, ցնցել
  внезапная мысль обожгла его - անակնկալ միտքը խոցեց նրան

обжечь - Օրինակներ

обжечь - բացատրություն

сов. перех.
см. обжигать.