обжиться - ( обжи́ться )


обжиться - Թարգմանություն

  1. բնակահարմարվել, տնավորվել, բնակընտելանալ
    обжиться на новом месте - նոր տեղին բնակահարմարվել
  2. հնացած տունուտեղ դնել, ձեռք բերել (որևէ բան)
    обжиться семьей - ընտանիքավորվել
  3. հնացած հարմարվել, ընտելանալ
    обжиться с туманами - մշուշներին ընտելանալ

обжиться - Օրինակներ

обжиться - բացատրություն

сов.
см. обживаться.