падалица - ( па́далица )

իգական


падалица - Թարգմանություն

  1. թափված հատիկներ
  2. թափված հատիկներից բուսած հասկեր
  3. տես паданец

падалица - Օրինակներ

падалица - բացատրություն

ж.
1) Опавшие с дерева плоды, листья.
2) а) Опавшее зерно, семя.
б) Всходы, выросшие из осыпавшегося зерна, семени.