падь - ( падь )

իգական


падь - Թարգմանություն

  1. կիրճ, խոր ձորակ
  2. իգական մեղրացող, բուսոջիլների քաղցր արտաթորանքը տերևների վրա

падь - Օրինակներ

падь - բացատրություն

1. ж.
Резко очерченная, глубокая, неширокая долина, обычно заросшая лесом.
2. ж.
Сладкая клейкая жидкость на листьях растений, являющаяся продуктомжизнедеятельности живущих здесь насекомых; медвяная роса.