с намерением


с намерением - Թարգմանություն

с намерением - Օրինակներ

с намерением - բացատրություն

нареч. разг.
Нарочно, с целью.