табель - ( та́бель )

արական


табель - Թարգմանություն

 1. հաշվետախտակ, հաշվառման տախտակ
  освободить от табеля - հաշվետախտակից հանել (ազատել)
  ввести табель - հաշվետախտակում գրել
 2. ( жетон ) հաշվառման մետաղանիշ
  снять табель - հաշվառման մետաղանիշը հանել
 3. ցուցակ, ցանկ, աղյուսակ, տախտակ, գնահատականների տեղեկանք, վկայական, թվանշանների վկայական
 4. պատմական ցուցակ
  табель о рангах - աստիճանների ցուցակ

табель - Օրինակներ

табель календарь - օրացույց-աղյուսակ

табель - բացատրություն

м.
1) Расписание или список чего-л. в систематическом или последовательномпорядке.
2) Ведомость или специальная доска, предназначенная для учета явки на работу иухода с работы рабочих и служащих.
3) устар. Листок успеваемости учащихся.