табунный - ( табу́нный )

ածական


табунный - Թարգմանություն

  1. երամակային, երամակի, ջոլիրային, ջոլիրի, ջոկային, ջոկի
    табунный жеребец - երամակային հովատակ
  2. փոխաբերական հոտային, հոտի, նախրային, նախրի, խմբային, անասնական
    табунный ужас - հոտային սարսափ

табунный - Օրինակներ

табунный - բացատրություն

1. прил.
1) Соотносящийся по знач. с сущ.: табун (1*), связанный с ним.
2) а) Свойственный табуну (1*1), характерный для него.
б) перен. разг. Подчиняющийся толпе, находящийся под ее влиянием.
3) а) Принадлежащий табуну (1*1).
б) Находящийся, содержащийся в табуне.
2. прил.
1) Соотносящийся по знач. с сущ.: табун (2*), связанный с ним.
2) Свойственный табуну (2*), характерный для него.
3) Принадлежащий табуну (2*).