убавление - ( убавле́ние )


убавление - Թարգմանություն

պակասեցում, պակասեցնելը, պակասելը, քչացում, քչացնելը, քչանալը, նվազեցում, նվազեցնելը, նվազելը, փոքրացում, փոքրացնելը, փոքրանալը, կարճացում, կարճացնելը, կարճանալը, նեղացում, նեղացնելը, նեղանալը, (քաշը) կորցնելը

убавление - Օրինակներ

убавление - բացատրություն

ср.
Процесс действия по знач. глаг.: убавлять, убавить, убавляться, убавиться.