убегать - ( убегать )

բայ


убегать - Թարգմանություն

 1. убежать
 2. փոխաբերական ձգվել հեռուն, տարածվել հեռուն
  аллеи убегали к реке - ծառուղիները ձգվում էին հեռուն դեպի գետը
 3. արագությամբ ետ փախչելով հեռանալ, կորչել
  волны бесшумно убегали вдаль - ալիքները ետ փախչելով կորչում էին հեռվում
 4. փոխաբերական, հնացած խույս տալ, խուսափել, խորշել
  я вас не убегаю - ես ձեզնից չեմ խորշում (խուսափում)
 5. փոխաբերական արագությամբ անհետանալ, կորչել
  убегают ночные тени - գիշերվա ստվերներն արագությամբ անհետանում են

убегать - Օրինակներ

убегать - բացատրություն

несов. неперех.
1) а) Уходить, удаляться откуда-л. бегом.
б) перен. разг. Уходить откуда-л. поспешно.
2) а) Удаляться, быстро перемещаясь.
б) перен. Быстро исчезать, пропадать из вида (о неподвижных предметах поотношению к движущимся).
в) перен. Простираться вдаль (о пути, дороге, о ряде, полосе чего-л.).
г) перен. Ускользать от чьего-л. внимания, наблюдения.
3) а) Спасаться бегством, скрываясь от кого-л., чего-л.
б) Совершать побег откуда-л.; сбегать.
4) а) перен. Избавляться, уклоняться, отделываться от чего-л. (обычнонеприятного, обременительного).
б) Чуждаться, сторониться, избегать кого-л., чего-л.
5) перен. разг. Прекращать совместную жизнь с кем-л., покидать кого-л.
6) перен. разг. Переливаться, бежать через край, закипев, забродив.