убедить - ( убеди́ть )


убедить - Թարգմանություն

  1. кого համոզել, հավատացնել
    убедить в своей правоте - իր իրավացի լինելու մեջ համոզել
  2. ( склонить ) համոզել, հավանության բերել
    убедить продолжать работу - համոզել աշխատանքը շարունակելու

убедить - Օրինակներ

дать себя убедить - թույլ տալ իրեն համոզելու

убедить - բացատրություն

сов. перех.
см. убеждать.