убедиться - ( убеди́ться )


убедиться - Թարգմանություն

  1. համոզվել, հավատալ, վստահ լինել
    убедиться в необходимости чего-либо - որևէ բանի անհրաժեշտության մեջ համոզվել
    убедиться на собстеенном опыте - իր սեփական փորձով համոզվել
  2. համոզվել, հավաստիանալ
    и когда убедился, что все спят - և երբ հավաստիացավ, որ բոլորը քնած են…

убедиться - Օրինակներ

убедиться - բացատրություն

сов.
см. убеждаться.