убежать - ( убежа́ть )


убежать - Թարգմանություն

 1. փախչել
  убежать без оглядки - առանց ետ նայելու փախչել
 2. ( от кого-чего կամ откуда ) փախչել, դուրս փախչել, դուրս վազել
  убежать из комнаты - սենյակից դուրս փախչել
  убежать от няни - դայակից փախչել
 3. փոխաբերական վազել, վազել գնալ
  дети убежали к реке - երեխաները վազելով գնացին դեպի գետը
 4. թաքուն փախչել, փախուստ կատարել
  убежать из тюрьмы - բանտից փախչել
 5. փոխաբերական փախչել, խույս տալ, խույս տալով կամ փախուստ տալով ազատվել
  убежать от иных забот - որոշ հոգսերից փախչել, խույս տալով ազատվել
 6. ( от кого, к кому, с кем ), խոսակցական մոտից փախչել, թողնել հեռանալ
  у меня жена убежала - կինս մոտիցս փախել է
 7. խոսակցական, փոխաբերական եռալ թափվել, եռալով թափվել
  молоко убежало - կաթը եռալով թափվեց

убежать - Օրինակներ

убежать - բացատրություն

сов. неперех.
см. убегать.