убеждённый - ( убеждённый )


убеждённый - Թարգմանություն

 1. համոզված
  я в этом совершенно убежден - ես դրանում միանգամայն համոզված եմ
 2. ածական, նշանակությամբ համոզված, հաստատուն համոզմունքների տեր
  убеждённый марксист - համոզված մարքսիստ
 3. ածական, նշանակությամբ համոզված, վստահ
  убеждённый тон - համոզված, վստահ տոն (ձայներանգ)
 4. համոզված, հետևողական, համառ, հաստատակամ
  убеждённый семьянин - համոզված ընտանեհայր
  убеждённый последователь - համոզված հետևորդ

убеждённый - Օրինակներ

убеждённый - բացատրություն

прил.
1) Твердо уверенный в чем-л.
2) Последовательный, непреклонный в своих убеждениях.