убежище - ( убе́жище )


убежище - Թարգմանություն

  1. ապաստան, ապավեն
    искать убежища - ապաստան փնտրել
    найти убежище - ապաստան գտնել
  2. ապաստանարան, ապաստարան, պատսպարան
    полуразрушенный дом стал их убежищем - կիսաքանդ տունը դարձավ նրանց ապաստ(ան)արանը
  3. խոսակցական ապաստարան (ռմբակոծությունից և այլն)

убежище - Օրինակներ

право убежища - իրավ. ապաստանելու, պատսպարվելու, ապավինելու իրավունք

убежище - բացատրություն

ср.
1) а) Место, где можно укрыться, скрыться от чего-л.
б) перен. Приют, место, где можно найти защиту, спасение от чего-л.
2) Специально оборудованное помещение, сооружение для укрытия населения отснарядов, бомб и отравляющих веществ.