уберечь - ( убере́чь )


уберечь - Թարգմանություն

  1. кого-что անվնաս պահել, թաքցնելով պահպանել, պաշտպանելով ազատել, փրկել, կորստից փրկել
    уберечь свою жизнь - իր կյանքը կորստից փրկել
    уберечь шерстяное платье от моли - բրդյա շորը ցեցից ազատել
  2. պաշտպանել, զերծ պահել, ազատ պահել
    уберечь ребенка от простуды - երեխային մրսելուց զերծ պահել
    уберечь от клеветы - զրպարտությունից զերծ պահել

уберечь - Օրինակներ

уберечь - բացատրություն

сов. перех.
см. уберегать.