убиваться - ( убива́ться )

բայ


убиваться - Թարգմանություն

  1. убиться
  2. բայ, կրավորական убивать
  3. իրեն տանջել, մաշել
    я для него убиваюсь, а он - ես ինձ տանջում եմ նրա համար, իսկ նա…
  4. խոսակցական խոր կսկիծ ապրել, սաստիկ, աղեկտուր տանջվել, մեծ վիշտ ապրել

убиваться - Օրինակներ

убиваться - բացատրություն

1. несов. разг.
1) а) Разбиваться, расшибаться насмерть.
б) Сильно ударяться, ушибаться.
2) перен. Тратить все силы, доводить себя до изнеможения, изнуряя чем-л.
3) а) перен. Чрезмерно предаваться отчаянию, горю, страданию.
б) Тревожиться, беспокоиться, хлопотать о чем-л.
4) Страд. к глаг.: убивать (1*).
2. несов. разг.
Страд. к глаг.: убивать (2*).