убийца - ( уби́йца )

իգական, արական


убийца - Թարգմանություն

մարդասպան, սպանող, սպանություն կատարող

убийца - Օրինակներ

наемный убийца - վարձու մարդասպան
убийца Цезаря - Կեսարին սպանողը

убийца - բացատրություն

м. и ж.
Тот, кто совершил убийство.