убить - ( уби́ть )


убить - Թարգմանություն

 1. (кого) (умертвить) սպանել, խփել
  убить человека - մարդ սպանել
  убить двух уток - երկու բադ խփել
  убить наповал - տեղնուտեղն սպանել, խփել սպանել
 2. ( что ), փոխաբերական (уничтожить, истребить) ոչնչացնել, բնաջնջել, սպանել, մեռցնել, կործանել, խորտակել
  убить веру во что-либо - որևէ բանի նկատմամբ հավատը սպանել
  убить нерв - ջիղը մեռցնել
  убить надежды - հույսերը խորտակել
 3. ( кого-что ), փոխաբերական սաստիկ վշտացնել, հուսալքել, սպանել
  это известие его убило - այդ լուրը նրան սպանեց
 4. ( что ), խոսակցական, փոխաբերական (потратить) վատնել, (ժամանակ) սպանել, իզուր ծախսել, մսխել
  убить много времени на что-либо - մի բանի բրա շատ ժամանակ վատնել
  убить много денег на что-либо - մի բանի վրա շատ փող վատնել
  убить время - խսկց. ժամանակ սպանել
 5. թղթախաղ խփել (խաղաթուղթը)
  убить короля червей - փոսիկի թագավորը խփել
 6. հասարակ ծեծել, ջարդել, խփել
 7. ( уплотнять, утрамбовать ), կատարյալ տոփանել, պնդացնել
 8. տնկոտել, ծածկել, պատել
  убить поле кольями - դաշտը ցցեր խփել

убить - Օրինակներ

не пойду, хоть убей - խսկց. սպանես էլ չեմ գնա
убить себя - իրեն տանջել, մաշել
убить двух зайцев - երկու նապաստակ սպանել, երկու բան շահել, երկու նպաստակի հասնել
убить бобра - շատ մեծ բան շահել
убить бобра - հեգն. չնչին բան շահել
хоть убей - անկարելի է, ուզում ես սպանիր, հնարավոր չէ
убей меня гром - ես մեռնեմ, թե… մեռնեմ, թե... (երդում)

убить - բացատրություն

1. сов. перех.
см. убивать (1*).
2. сов. перех. разг.
см. убивать (2*).