убиться - ( уби́ться )


убиться - Թարգմանություն

  1. (ушибиться) ջարդվել, ջախջախվել, ընկնել վնասվել, ընկնել մեռնել
    убиться насмерть - մահացու կերպով ջարդվել
  2. խփվել, մի բանի խփվելով վնասվել, ջարդվել
    убиться о балки - չորսուներին խփվելով վնասվել
  3. հասարակ ինքնասպան լինել
    убиться из ружья - հրացանով ինքնասպան լինել

убиться - Օրինակներ

убиться - բացատրություն

сов. разг.
см. убиваться (1*1,4).