фабрика - ( фа́брика )

իգական


фабрика - Թարգմանություն

 1. ֆաբրիկա, գործարան
  прядильная фабрика - մանագործարան, մանվածքի ֆաբրիկա, մանարան
  текстильная фабрика - տեքստիլ (մանածագործական) գործարան
  бумажная фабрика - թղթի գործարան
  красильная фабрика - ներկման գործարան, ներկատուն
  кондитерская фабрика - հրուշակարան, հրուշակի ֆաբրիկա
  работать на фабрике - ֆաբրիկայում աշխատել
 2. փոխաբերական արտադրավայր, արտադրատեղ, գործարան, ֆաբրիկա
  фабрика мысли - մտքի ֆաբրիկա
  фабрика лжи - ստի ֆաբրիկա

фабрика - Օրինակներ

фабрика - բացատրություն

ж.
1) а) Предприятие, изготовляющее обычно товары легкой и пищевой промышленности.
б) разг. Те, кто работают на таком предприятии.
2) перен. разг. Место, где что-л. производится в большом количестве.