фабрикование - ( фабрикова́ние )


фабрикование - Թարգմանություն

արտադրում, արտադրելը, պատրաստում, պատրաստելը (գործարանային եղանակով և մեծ քանակությամբ)

фабрикование - Օրինակներ

фабрикование - բացատրություն

ср.
Процесс действия по знач. глаг.: фабриковать.