фагоцитоз - ( фагоцито́з )

արական


фагоцитоз - Թարգմանություն

ֆագոցիտոզ, բջջակլանում (բջջակուլների կողմից)

фагоцитоз - Օրինակներ

фагоцитоз - բացատրություն

м.
Поглощение и переваривание фагоцитами чужеродных частиц, в том числе имикробов.