халтура - ( халту́ра )

իգական


халтура - Թարգմանություն

  1. խալտուրա, փնթի, անբարեխիղճ, անշնորհք աշխատանք, գործ, երկ
    заниматься халтурой - խալտուրայով զբաղվել, խալտուրա անել
  2. կողմնակի հեշտությամբ ձեռք բերվող եկամուտ, փող վաստակելու հեշտ անօրինական ձև (կաշառք և նմ բաներ)

халтура - Օրինակներ

халтура - բացատրություն

1. ж. устар.
1) а) Поминки по умершему.
б) Даровая еда, питье на поминках.
2) Денежное вознаграждение за заказную поминальную службу.
2. ж. разг.
1) Побочный и обычно легкий заработок сверх основного.
2) а) Небрежная, недобросовестная работа (обычно без знания дела).
б) Продукт такой работы.