чай - ( чай )

արական


чай - Թարգմանություն

 1. թեյ
  цветочный чай - ծաղկաթեյ
  крепкий чай - թունդ թեյ
  заварить чай - թեյ դնել, թեյ եփել
  пригласить на чашку чая - մի բաժակ թեյի հրավիրել
 2. ( вероятно ), միանկ. բառ.,, խոսակցական, հնացած թերևս, հավանորեն, հավանաբար, երևի
  он, чай, проголодался - նա, երևի, սովածացել է
 3. հասարակ այնուամենայնիվ, չէ որ
  чай, люди не волки - չէ որ մարդիկ գայլեր չեն

чай - Օրինակներ

дать на чай - հնցծ. թեյափող տալ, թեյի փող տալ, դրամական մանր նվեր տալ
чай да сахар! - թեյ խմելներդ անուշ
гонять чай - երկար ու ձիգ թեյ խմել
за чаем - թեյասեղանի շուրջը

чай - բացատրություն

1. м.
1) Культивируемое вечнозеленое растение, листья которого используются дляприготовления напитка.
2) Высушенные и специальным образом обработанных листья такого растения.
3) а) Ароматный напиток, настоенный на таких листьях.
б) Настой на каких-л. листьях, травах и т.п., заменяющий такой напиток.
4) а) Чаепитие.
б) Вечер, времяпрепровождение с питьем чая и угощением.
2. частица разг.-сниж.
1) Все-таки, ведь.
2) Употр. как вводное слово, соответствуя по значению сл.: вероятно, пожалуй,по-видимому, должно быть.