чем - ( чем )

շաղկապ


чем - Թարգմանություն

  1. (нежели) քան
    лучше поздно, чем никогда - լավ է ուշ, քան երբեք
  2. ( вместо того, чтобы ) փոխարեն, փոխանակ
    чем торопиться, выйдем лучше раньше - փոխանակ շտապելու, լավ է ավելի շուտ դուրս գանք
  3. ( насколько, в какой степени ) որքան
    чем больше, тем лучше - որքան շատ, այնքան լավ
  4. դերանուն что

чем - Օրինակներ

чем свет - շատ վաղ, լույսը չբացված, լույսը բացվելուն պես
прежде чём, раньше чем - նախքան

чем - բացատրություն

союз
1) Употр. после слов в сравнительной степени или слов со значениемсопоставления при присоединении предложения или члена предложения, с которым что-л. сравнивается.
2) разг. Употр. при присоединении предложения или членов предложения,выражающих предпочтение чему-л. другому; соответствует по значению сл.: вместо того чтобы.