через - ( че́рез )


через - Թարգմանություն

 1. մի կողմից մյուսը, կտրուկի, վրայով, լայնությամբ
  перейти через улицу - փողոցը կտրել անցնել, կտրուկի անցնել
  ремень через плечо - ուսի վրայով գցած կաշեգոտի
 2. ( поверх ) վրայով
  прыгнуть через забор - ցանկապատի վրայով թռչել
 3. ( сквозь ) միջով
  пройти через лес - անտառի միջով անցնել
  смотреть через очки - ակնոցի միջով նայել
  влезть через окно - լուսամուտով ներս մտնել
 4. միջոցով, օգնությամբ
  оповестить через газету - լրագրի միջոցով ծանուցել
  беседовать через переводчика - թարգմանչի միջոցով զրուցել
  передать что-либо через приятеля - բարեկամի միջոցով հանձնել, հաղորդել
  писать слово через черточку - բառը գծիկով գրել
 5. անց, հետո
  через час - մի ժամ հետո
  через десять минут - տասը րոպե հետո
  через два километра - տասը կիլոմետր անց
  через каждью два часа - յուրաքանչյուր երկու ժամը մեկ անգամ
  через каждые пятнадцать километров - յուրաքանչյուր 15 կիլոմետրից հետո
 6. հասարակ պատճառով
  через болезнь - հիվանդության պատճառով
 7. մեջեմեջ, մեջ տալով, ընդիջումով, որոշ ժամանակամիջոց կրկնելով, ընդմեջ
  через день - օրընդմեջ
  через каждые 8 часов - ութ ժամը մեկ անգամ
  через каждые 10 страниц - յուրաքանչյուր 10 էջ մեջ տալով

через - Օրինակներ

через час по столовой ложке - ժամընդմեջ մեկ հացի գդալ

через - բացատրություն

1. м. устар.
Узкий и длинный кошелек, который обвивали вокруг пояса или вокруг ноги пододеждой.
2. предлог
(а также устар. чрез)
с вин. пад. Употр. со значениями: 1) с одной стороны на другую, с одного конца,края на другой (пересекая что-л.); 2) вдоль чего-л., из конца в конец; 3) разг. по чему-л., по поверхности чего-л. (располагаясь, простираясь); 4) поверх какого-л. предмета (с одной его стороны на другую); 5) над поверхностью чего-л.; 6) сквозь что-л. (проходя, минуя какую-л. среду); 7) при помощи кого-л., чего-л., каким-л. способом, используя что-л.; 8) спустя какой-л. промежуток времени; 9) минуя какой-л. промежуток пространства; 10) повторяя что-л. в определенные промежутки времени; 11) повторяя что-л. на определенных промежутках пространства.