черенок - ( черено́к )

արական


черенок - Թարգմանություն

  1. (ручка) կոթ, դաստակ
    черенок ножа - դանակի կոթ
    черенок косы - գերանդու կոթ
  2. գյուղատնտեսություն պատվաստ, պատվասաաշիվ, պատվաստաճյուղ, երիթ ուռ
  3. տնկաշիվ
  4. բուսաբանություն տերևակոթ, կոթուն

черенок - Օրինակներ

черенок - բացատրություն

1. м. разг.
Рукоятка какого-л. орудия.
2. м.
1) Основание, ножка, стебелек.
2) Сучок плодового дерева, предназначенный для прививки дичка.
3) Сучок плодового дерева, сажаемый в землю и дающий корни.