шалёвка - ( шалёвка )

իգական


шалёвка - Թարգմանություն

  1. նրբատաշ տախտակով պատելը, նրբա- տախտակապատում, նրբատախտակապատելը, տաշատախտակով պատելը
  2. տաշատախտակ, նրբատաշ տախտակ (1 սմ հաստությամբ)
  3. տաշատախտակվածք

шалёвка - Օրինակներ

шалёвка - բացատրություն

ж.
(а также шелёвка)
1) Тонкая доска; тесина.
2) Обшивка из такого тёса.