шапка - ( ша́пка )

իգական


шапка - Թարգմանություն

 1. գլխարկ, գդակ
  меховая шапка - մորթե գլխարկ, աղվամորթե գդակ
  шапки долой! - գլխարկները հանե'լ
 2. փոխաբերական գլխարկ, ծածկոց, կատար
  шапка темной зелени - մուգ կանաչ կատար
 3. փոխաբերական գլխարկ, գմբեթ
  жирные шапки стогов - դեզերի հաստլիկ գմբեթները
 4. ( заголовок ), տպագրական ընդհանուր վերնագիր (մի շարք հոդվածների)

шапка - Օրինակներ

шапка волос - խիտ մազեր
в шапках - գլխարկներով, գլխարկները գլխին
получить по шапке - խսկց. վռնդվել, գլխին հարված ստանալ
без шапки - գլխարկները հանած, գլուխները բաց, գլխաբաց
дать по шапке - գլխին տալ, քշել, վռնդել, հեռացնել, պաշտոնից արձակել
на воре шапка горит - ասացված. գող, սիրտը դող
шапка невидимка - աներևութացնող գլխարկ (հեքիաթներում)
тяжела шапка Мономаха - ծանր է Մոնոմախի թագը, ծանր է այսինչ պարտականությունը
по Сеньке шапка - Ստեփանին հարգի գլխարկ, պատվին, կոչմանը համապատասխան բան
под красную шапку попасть (угодить) - հնցծ. հարկազինվոր վերցվել

шапка - բացատրություն

ж.
1) а) Мягкий, теплый головной убор (обычно без полей).
б) перен. То, что сверху покрывает что-л. (обычно куполообразно).
2) перен. Общий для нескольких статей заголовок, обычно выполненный крупнымшрифтом (в газете, журнале и т.п.).
3) перен. Название серии или издающего учреждения, помещенное над заголовком натитульном листе издания.