шар - ( шар )

արական


шар - Թարգմանություն

 1. գունդ
  радиус шара - գնդի շառավիղ
 2. գնդակ
  биллиардиый шар - բիլիարդի գնդակ
 3. հնացած քվե
  черный шар - սև քվե
 4. հոգնակի, գռեհկական, հասարակ (шары') պլպլիկներ, աչքեր
  вытаращить шары - աչքերը չռել, պլպլիկները չռել

шар - Օրինակներ

воздушный шар - օդապարիկ
земной шар - երկրագունդ
пробный шар - փորձնական օդապարիկ
пробный шар - փորձաքայլ
хоть шаром покати - խսկց. դիփ-դատարկ, սրբած-տարած, դուզ-դուրան

шар - բացատրություն

1. м.
1) Геометрическое тело, образуемое вращением круга вокруг своего диаметра иимеющее поверхность, все точки которой равно удалены от центра (в математике).
2) Предмет такой формы.
2. м. устар.
1) Предмет для баллотирования.
2) перен. Голос, участвующий в баллотировании.
3. м.
Название морского пролива на Севере.