шарахнуть - ( шара́хнуть )


шарахнуть - Թարգմանություն

  1. թրխկացնել, շրխկոցով խփել
    шарахнуть по голове - գլխին թրխկացնել
  2. ( кого և անդեմ. ) խփել, դիպցնել, զարկել (գնդակով)
    лося между глаз шарахну - իշայծյամի (որմզդեղնի) աչքերի արանքին դիպցնեմ (գնդակը)
  3. նույն է шарахнуться

шарахнуть - Օրինակներ

шарахнуть - բացատրություն

сов. перех. и неперех. разг.-сниж.
1) а) Неожиданно, сильно ударить.
б) перен. Поразить, ошарашить.
2) Резко бросить что-л. (иногда в кого-л. или во что-л.).
3) Неожиданно выстрелить в кого-л., что-л.