шёлковый - ( шёлковый )

ածական


шёлковый - Թարգմանություն

 1. մետաքսի, մետաքսե
  шёлковое волокно - մետաքսի մանրաթել
  шёлковая ткань - մետաքսե գործվածք (կտոր)
  шёлковая промышленность - մետաքսի արդյունաբերություն
  шёлковое платье - մետաքսե շոր
  шёлковые чулки - մետաքսե գուլպաներ (չուլկի)
 2. ( шелковый ) մետաքսանման, մետաքս
  шёлковые волосы - մետաքս մազեր
 3. ( кроткий, послушный ), խոսակցական, փոխաբերական մետաքս, փափուկ, հեզ, հնազանդ

шёлковый - Օրինակներ

шёлковый - բացատրություն

прил.
1) Соотносящийся по знач. с сущ.: шёлк, связанный с ним.
2) Свойственный шёлку (1-3), характерный для него.
3) Связанный с изготовлением и обработкой шёлка (1-3).
4) Изготовленный из шёлка (3).
5) а) Видом или качеством похожий на шёлк.
б) перен. разг. Мягкий, нежный.
в) перен. разг. Кроткий, послушный (о человеке).