щадить - ( щади́ть )


щадить - Թարգմանություն

 1. кого-что խնայել, գթալ, չվնասել, չարիք չպատճառել
  щадить чью-либо жизнь - մեկի կյանքը խնայել
 2. խնայել, զգույշ վերաբերվել, ափսոսալ, ձեռք չտալ, պահպանել
  щадить свое здоровье - իր առողջությունը խնայել
  щадить чьи-либо чувства - մեկի զգացմունքները խնայել
  щадить коней - ձիերին ափսոսալ
  не щадить себя - իրեն չխնայել, իր մասին չհոգալ
  не щадя своих сил - իր ուժերը չխնայելով, առանց իր ուժերը խնայելու

щадить - Օրինակներ

щадить - բացատրություն

несов. перех.
1) а) Давать пощаду, проявлять сострадание, милосердие, не причинять вредакому-л., чему-л.
б) перен. Относиться терпимо к чьим-л. недостаткам, слабостям.
2) а) Бережно относиться к кому-л., чему-л.; беречь, жалеть.
б) Проявлять тактичность, деликатность в обращении.
в) перен. Сохранять без изменений, оставлять нетронутым.