эволюционировать - ( эволюциони́ровать )


эволюционировать - Թարգմանություն

էվոլյուցիայի ենթարկվել, բարեշրջվել, բնաշրջվել, աստիճանաբար զարգանալ

эволюционировать - Օրինակներ

эволюционировать - բացատրություն

несов. и сов. неперех.
Претерпевать эволюцию (2*); развиваться.