эволюция - ( эволю́ция )

իգական


эволюция - Թարգմանություն

  1. էվոլյուցիա, բնաշրջություն, բարեշրջություն, մի վիճակից մյուսին անցնելու զարգացման պրոցես
  2. փիլիսոփայություն քանակական աստիճանական զարգացում, որակականին անցնելու անհրաժեշտությամբ, էվոլյուցիա
  3. ռազմական մանյովրներ, վերախմբավորման տեղաշարժեր (ռազմանավերի, զորքի)
  4. հոգնակի, ռազմական շարային շարժումներ, մանյովրներ (զինվորական միավորի)
  5. հոգնակի, խոսակցական, հնացած զանազան շարժումներ, գործողություններ

эволюция - Օրինակներ

эволюция - բացատրություն

1. ж.
То же, что: эволюционизм.
2. ж.
1) Процесс постепенного изменения, развития.
2) см. также эволюции.