экзарх - ( экза́рх )

արական


экзарх - Թարգմանություն

  1. քրմապետ (Հին Հունաստանում)
  2. պատմական էկզարխ (բյուգանդական թագավորների փոխարքա)
  3. եկեղեցական էկզարխ (ուղղափառ եկեղեցու մարզային պետ, ինքնուրույն եկեղեցու պետ)

экзарх - Օրինակներ

экзарх - բացատրություն

м.
1) Глава жрецов при храме в Древней Греции.
2) Наместник императора в какой-л. области Византийской империи.
3) Глава отдельной, самостоятельной церковной области у православных.