эластичный - ( эласти́чный )

ածական


эластичный - Թարգմանություն

  1. առաձգական, ճկուն, դյուրաթեք
    эластичная резина - առաձգական ռետին
  2. փոխաբերական ճկուն, սահուն, ճապուկ
    эластичная походка - ճկուն քայլվածք
  3. փոխաբերական ճկուն, հարմարվող, համակերպվող

эластичный - Օրինակներ

эластичный - բացատրություն

прил.
1) Соотносящийся по знач. с сущ.: эластик, связанный с ним.
2) а) Упругий, гибкий, растяжимый.
б) Позволяющий изменять положение скрепленных деталей.
в) перен. Лишенный резкости; плавный.
3) перен. Легко изменяющийся под влиянием каких-л. условий.