электрический - ( электри́ческий )

ածական


электрический - Թարգմանություն

 1. էլեկտրական
  электрическая энергия - էլեկտրական էներգիա, էլեկտրաէներգիա
  электрический ток - էլեկտրական հոսանք, էլեկտրահոսանք
  электрическая машина - էլեկտրամեքենա, էլեկտրական մեքենա
  электрическая лампочка - էլեկտրական լամպ, էլեկտրալամպ
  электрическая плита - էլեկտրասալ
  электрическая станция - էլեկտրական կայան, էլեկտրակայան
  электрическая сеть - էլեկտրական ցանց, էլեկտրացանց
  электрический свет - էլեկտրական լույս
  электрический утюг - էլեկտրական արդուկ
 2. էլեկտրականություն արտադրող օրգան ունեցող, էլեկտրավոր, էլեկտրականավոր
  электрический сом - էլեկտրավոր լոքո

электрический - Օրինակներ

электрический стул - էլեկտրական աթոռ (մահապատժի գործիք ԱՄՆ-ում)

электрический - բացատրություն

прил.
1) а) Соотносящийся по знач. с сущ.: электричество, связанный с ним.
б) Возбуждаемый электричеством.
в) Порождающий электричество.
2) Свойственный электричеству, характерный для него.
3) а) Действующий при помощи электричества.
б) Производимый электричеством, получаемый от электричества.
4) Служащий для производства аппаратуры, машин и т.п., действующих сприменением электричества (3,4).
5) Связанный с использованием электроэнергии.