эрудиция - ( эруди́ция )

իգական


эрудиция - Թարգմանություն

խորագիտակություն, խորահմտություն, բազմագիտակություն, մեծ գիտակություն, շատ կարդացած լինելը, էրուդիցիա

эрудиция - Օրինակներ

эрудиция - բացատրություն

ж.
Глубокие познания в какой-л. области науки, техники, искусства и т.п.