эскиз - ( эски́з )

արական


эскиз - Թարգմանություն

  1. էսքիզ, ուրվագիծ, ստվերագիծ, արվեստի որևէ երկի նախնական կատարում
    эскиз к картине - նկարի էսքիզ
    набросать эскиз - թեթևակի էսքիզ գծել
  2. էսքիզ, նախագիծ, գծագրված նախօրինակ
    эскизы оборудования - սարքավորման էսքիզներ
  3. գրականագիտություն ուրվագիր

эскиз - Օրինակներ

эскиз - բացատրություն

м.
1) а) Предварительный набросок к рисунку, картине.
б) Первоначальное оформление скульптурного произведения (обычно в уменьшенныхмасштабах).
в) Набросок литературного или музыкального произведения.
2) а) Рисунок, по которому создается что-л. (театральный костюм, декорация,архитектурное произведение и т.п.).
б) Технический рисунок, выполненный от руки, с соблюдением основных правилчерчения и содержащий все данные, необходимые для изготовления изображенных предметов.