это - ( э́то )

դերանուն


это - Թարգմանություն

 1. этот
 2. գոյական, նշանակությամբ (этот ա, эта ի, это չ) այս, այդ, սա, դա
  что это? - սա ի՞նչ է, դա ի՞նչ է
  я этого не знаю - ես այդ չգիտեմ
  никто этому не поверит - դրան ոչ ոք չի հավատա
  это моя книга - դա իմ գիրքն է
  об этом говорят - այդ մասին խոսում են
  мне это надоело - ինձ այդ ձանձրացրել է
  это видно - այդ երևում է
 3. բառ-մասնիկ այդ
  кто это пришел? - այդ ով եկավ
  где это ты пропадал? - այդ ուր էիր կորել
  как же это он сюда попал? - այդ ինչպես ընկավ նա այստեղ
  как это так? - ինչպե՞ս թե, այդ ինչպես

это - Օրինակներ

это дело! - ա՛յ, դա գործ է
несмотря на это - չնայած դրան
в этом все дело - դրանում՜ է (այդ է) ամբողջ գործը
при этом - ըստ որում, միաժամանակ
при всем этом - այդ ամենով հանդերձ
где это было? - այդ որտեղ է եղել, ո՞վ ասաց

это - բացատրություն

1. ср. разг.
1) То, что находится в непосредственной близости от говорящего.
2) То, что было названо последним в предшествующей речи.
2. частица
1) Употр. при подчеркивании, выделении того или иного члена предложения.
2) Употр. как указательное слово на границе двух предложений, из которых второесодержит в себе истолкование, разъяснение первого.
3) Употр. при усилении значения вопросительного местоимения или наречия,входящего в состав вопросительного предложения.
4) разг. Употр. при усилении выразительности, значимости всего высказывания иликакой-л. его части.