этюд - ( этю́д )

արական


этюд - Թարգմանություն

  1. գեղանկրչ, էտյուդ
  2. էտյուդ, փորձ, վարժության ձև (երաժշտական, թատերական և շախմատային)

этюд - Օրինակներ

этюд - բացատրություն

м.
1) Произведение вспомогательного характера - рисунок, картина или скульптура -и обычно небольшого размера, выполненное с натуры.
2) Инструментальная пьеса виртуозного характера, предназначенная дляконцертного исполнения.
3) Небольшое литературное произведение или научное исследование, посвященноекакому-л. частному вопросу.
4) Упражнение, служащее для развития и совершенствования техники какого-л.искусства: актерского, шахматного, музыкального и т.п. (обычно импровизационного характера).