ювелирный - ( ювели́рный )

ածական


ювелирный - Թարգմանություն

  1. ոսկերչական, ոսկերչի, ակնագործական, ակնագործի, գոհարեղենի
    ювелирный магазин - ոսկերչական խանութ
    ювелирные изделия - ոսկերչական իրեր, ակնեղեն, գոհարեղեն
  2. նրբակերտ, նրբարվեստ, ոսկերչական վարպետության, ոսկերչական
    ювелирная тщательность - ոսկերչական խնամքոտություն

ювелирный - Օրինակներ

ювелирная работа - փխբ. նուրբ, նրբարվեստ աշխատանք, նրբակերտ գործ

ювелирный - բացատրություն

прил.
1) Связанный с изделиями из драгоценных камней и драгоценных металлов, с ихизготовлением и продажей.
2) перен. Отличающийся искусной и тщательной отделкой, тонкой обработкой.