юзом - ( ю́зом )

մակբայ


юзом - Թարգմանություն

սահելով, քաշեքաշ, քաշ գալով, առանց ակները պտտվելու

юзом - Օրինակներ

юзом - բացատրություն

нареч.
1) Скользя, не вращаясь (о колесах, гусеничной передаче).
2) перен. Таща, волоча по земле, настилу и т.п.