ёмкость - ( ёмкость )

իգական


ёмкость - Թարգմանություն

  1. տարողություն, տարողունակություն
  2. ( емкости ), հոգնակի ամանեղեն, ամաններ (որևէ բան պահպանելու համար)
    меры ёмкости - տարողության չափեր

ёмкость - Օրինակներ

ёмкость рынка - տնտգ. շուկայի տարողություն

ёмкость - բացատրություն

ж.
1) Отвлеч. сущ. по знач. прил.: ёмкий.
2) Вместилище, сосуд для жидких и сыпучих тел.