բադադ - բացատրություն

բադադի, [գոյական] (բարբառային)
1. Դաստառակ, ռաբադա, ռափաթա, լավաշթխի, փաթաթ 2)-ի, տափ, տեփ 1)-ի, դափդափա:
2. Լավաշթխի (թոնրում լավաշ թխելու հարմարանք):
3. Տե՛ս Բաթաթ:
4. Տե՛ս Դեփ:

բադադ - հոմանիշներ

գ. (բրբ.) Բաթաթ, դաստառակ, ռաբադա, ռափաթա, լավաշթխի, լավաշթխեք, մազրակա, (մազրղա, մազրղանի, փաթաթ, տափ, տեփ, տմփոց, դափդափա (1. թոնրում հաց թխելու գործիք: 2. նման. Արևածաղկի սկավառակը իր Աերմերովի:

բադադ - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

բադադ - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

բադադ - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

բադադ - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել