բ տառը - բացատրություն

(բեն)
1. Հայկական այբուբենի 2-րդ տառը, երկշրթնային ձայնեղ պայթական հնչյունի և համապատասխան հնչույթի գրային նշանը:
2. Իբրև թվական՝ 2, 2-րդ:

բ տառը - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

բ տառը - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

բ տառը - ռուսերեն թարգմանություն

ռուսերեն թարգմանություն չի գտնվել

բ տառը - անգլերեն թարգմանություն

անգլերեն թարգմանություն չի գտնվել

բ տառը - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել