գագաթային - բացատրություն

Տե՛ս
Գագաթնային:

գագաթային - հոմանիշներ

հոմանիշներ չեն գտնվել

գագաթային - հականիշներ

հականիշներ չեն գտնվել

գագաթային - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Գագաթնային։

գագաթային - անգլերեն թարգմանություն

apical,atop

գագաթային - դարձվածքներ

դարձվածքներ չեն գտնվել